stabil finans ny neg

inkassoHar du varit med om kunder som inte betalar? Vi vet hur det känns. Vi vet också att det tar tid att kräva in pengar och hantera inkassoärenden. Stabil Finans erbjuder ett brett utbud av administrativa ekonomiska tjänster. Inkasso är en av dem. Vi är ett godkänt inkassobolag av Datainspektionen. Som kund hos oss kan du välja ett så kallat inkassoabonnemang. Med ett inkassoabonnemang hos Stabil Finans tar vi löpande hand om inkassoärenden så snart de uppstår. Ett abonnemang ger kortare hanteringstid. Oavsett om du väljer ett abonnemang eller väljer att ta vår hjälp med enstaka ärenden möter du erfarna och professionella inkassohandläggare. Stabil Finans handläggare tar hand om ärendena på ett effektivt och systematiskt sätt. Allt för att du som kund hos oss ska känna dig så trygg som möjligt. Vi jobbar för stabila finanser i alla led.

Så här går det till (vid inkassoabonnemang kan du bortse från steg 1):

1. Vi får in uppdraget från dig och skickar ut inkassokravet redan samma dag.

2. Beroende på gäldenärens betalningsförmåga följer olika scenarion. Du kan få betalt under tiden betalningsfristen för inkassokravet löper. Ett annat scenario är att du tillsammans med oss och gäldenären kommer överens om en uppgörelse. Om inget av dessa scenarion inträffar görs en solvenskontroll där gäldenärens betalningsförmåga värderas. Om betalningsförmågan bedöms vara god skickas ärendet vidare till Kronofogden för ansökan om betalningsföreläggande och indrivning.

3. Om det är svårt att driva in din fordran från gäldenären övergår ärendet i en så kallad långtidsbevakning. Det innebär att det löpande kommer att ske kontroller av gäldenärens betalningsförmåga. I denna fas kan uppdraget också bearbetas med hjälp av olika typer av erbjudanden och förslag till reglering av skulden.